Přejít na obsah
Breatharián.cz

Redakce

Recommended Posts

Rádi bychom zde uveřejnili část rozhovoru s profesorem Michaelem Wernerem, ve kterém popisuje svoje zkušenosti breahtariánstvím, které provozuje od roku 2002. Michael Werner rohovor uveřejnil ve své knize Life from Light. K citaci z knihy jsme dostali svolení od nakladatele knihy.

Strana 61 - Otázky na tělo

Otázka: Četl jsem, že jste na pracovišti obklopen dalšími kolegy. Máte někdy pocit, že nejste brán vážně, nebo že se stáváte terčem zábavy?

Jak už jsem dříve zmínil: Je-li jaký problém, potom je to problém společenský. Pro řadu lidí je obtížné vyrovnat se se skutečností, že někdo, možná někdo koho dobře znají nebo koho si váží, přestane zničehonic jíst. Osobně jsem se vždy držel zpátky a za normálních okolností stále držím, zvláště nejsem-li přímo tázán, pokud jde o to zda bych měl lidem říkat o svém způsobu vyživování se. To se osvědčilo jako dobrý přístup, který mohu zodpovědně doporučit. Na mém pracovišti nadešel jednou čas, kdy jsem 'musel s pravdou ven' a kdy jsem svým kolegům o svém novém způsobu života řekl a učinil jsem tak otevřeně, upřímně a ve vší skromnosti. Od té doby si na to mí kolegové již zvykli a tak to vice nepředstavuje problem a není dále zmiňováno.

Otázka: Nemáte tedy žádné zdravotní problémy a tvrdíte dokonce, že se cítíte lépe než dříve?

Mohu samozřejmě hovořit pouze za sebe a nemyslím si, že by nebylo zevšeobecňování správné. 'Život ze světla' není panacea - všelék, který by vyřešil všechny fyzické problémy. To by byl zcela chybný závěr, který by měl za následek řadu zklamání. Faktem ale je, že v mém případě jsem nezaznamenal žádné nevýhody spojené s tímto způsobem života, ale spíše pouze výhody zmíněné dříve. Cítím se mnohem zdravější a energičtější tělesně, stabilnější citově a duševně více jistější sám sebou, více probuzený a fit.

Otázka: Výživu vnímáme také svými smysly. Všiml jste si, že by Vaše smyslové orgány byly více probuzené, všiml jste si, že byste mohl vnímat skrze Vaše smysly intenzivněji než dříve?

To mohu rozhodně potvrdit. Dochází k tomu již při držení běžného půstu, při kterém se stáváte citlivější, často až opravdu přecitlivělí a nervóznější. To je velice důležitý bod, který by měl být zmíněn. Způsobů, jak si zvýšit citlivost, je celá řada. V principu na tom není nic špatného, ale může to mít i svá úskalí. Zjemnění vlastní citlivosti by mělo jít vždy ruku v ruce s odpovídajícím stupněm zvýšení vnitřní stability. Citlivost je dobrá pouze tehdy, je-li člověk také vnitřně stabilní. Ti, kdo jsou příliš citliví ale nedostatečně stabilní, budou pravděpodobně nakonec potřebovat vyhledat pomoc psychiatra. Psychiatrické kliniky jsou plné takových lidí a je to veliká tragédie. Za sebe mohu říci, že jsem na tomto způsobu vyživování se nenašel nic nebezpečného a to ani při 21 denním procesu ne. Cítím se značně stabilní a pokaždé, když se rozhoduji, zda v něčem pokračovat dál nebo ne, je pro mne přítomnost stability důležitou nápovědou. Kdyby tomu tak nebylo, opustil bych tento 'experiment' již dávno, vždyť cena by byla příliš vysoká a celá věc příliš nebezpečná.

Otázka: Překvapilo mne, když jsem slyšel, že poté co jste přestal jíst, jste se stal více propojen se svým tělem. Obvykle když člověk sníží množství přijímané potravy nebo když začně běžný půst, vazba mezi tělem, smyslovým vnímáním, pocity a duševní oblastí se rozvolňuje.

Je to rozhodně překvapivé a nečekané, že při vyživování se ze světla je tělo tak stabilní, když na druhé straně při běžném půstu je tendence ke snižování stability. Je třeba se však neprosto vyvarovat jednoho nedorozumění. Musíme si uvědomit jasnou hranici mezi jezením a vyživováním se. Jedna věc je přestat přijímat pevnou stravu. Když jedinec není následně vyživován, ztrácí svoji stabilitu a může rychle nastat problém. Když ale někdo přejde k vyživování se ze světla a rozevřel se vnitřně silám světla, může být potom plnohodnotně vyživován aniž by přijímal hmotnou potravu obvyklým způsobem a v takovém případě ztráta stability není nutná.

Otázka: Co například špatný dech během 21 denního procesu?

Ten problém je mi samozřejmě znám. Dochází k němu čast při jakékoli změně stravy - téměř vždy když v těle dochází k pročišťovacím pochodům - a to i během 21 denního procesu. Když k němu dojde, musíte si nalézt vlastní řešení. Možná si můžete čistit zuby o něco častěji, nebo čas od času cucat pepermint. To druhé ovšem nesmí být prováděno během 21 denního procesu, který vyžaduje přísné nejezení a nepití. Následně je to však naprosto v pořádku. Záleží na každém.

Otázka: Uvedl jste, že pijete pravidelně. Jaký máte vztah ke kávě, vodě, džusu, vínu a tak podobně? Jak tomu bylo na začátku a jak je tomu dnes?

Jak jsem uvedl, piji občas a to když jsem s lidmi, kteří jedí a to co piji, záleží na situaci. Mezi jiným piji kávu, která je k disposici téměř kdekoli, ovocný džus, vodu, někdy sklenici vína. Nepiji kvůli nějakému konkrétnímu důvodu nebo s nějakým konkrétním cílem a ani proto ne, že bych měl žízeň. Piji, abych byl společenský, ale zrovna tak bych nemusel pít vůbec.

Když ráno vstanu, dám si během své snídaně s rodinou pravidelně šálek kávy nebo dva . V kanceláři si dám espresso o přestávce s kolegy. Během oběda si dávám sklenici vody nebo džus, nebo něco jiného. A odpoledne, třeba během jednání, si dám další kávu. Je to dosti proměnlivé ale množství, které vypiji za den, se pohybuje kolem litru nebo litru a půl. O víkendech, když jedu například na výlet na plachetnici, mohu pít jen velmi málo nebo dokonce vůbec. Záleží to opravdu na tom, co přichází.

METABOLISMUS A STRAVA

Otázka: Rád bych se dozvědel více o látkové výměně, která v sobě zahrnuje vylučování použitých látek, aby se mohly formovat nové buňky a aby postupně mohlo dojít k celkové obměně. Dochází během 'žití ze světla' k výměně buněk?

Buněčná látková výměna u mne jednoznačně probíhá. Byla několikrát měřena a je více méně normání. Můj dech byl také monitorován a můj respirační poměr, to znamená poměr mezi kyslíkem a oxidem uhličitým ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu je naprosto normální. To ukazuje, že mám normální buněčný metabolismus, který se projevuje na konci potravinového řetězce a který je tudíž měřitelný. Otázka tedy zní, 'kde začíná'? Odkud 'nerostné suroviny' pocházejí? Musí kdesi docházet ke kondenzaci původních částic na suroviny. Zda tomu tak opravu je a jaké jsou fyziologické podrobnosti takového procesu, nevím, a předpokládám, že to neví nikdo.

Otázka: Co děje v trávicím traktu, když se v něm nenachází potrava a jak probýhá vylučování?

K určitému vylučování dochází, například v moči, potu a vydechovaném dechu. Podrobné statistiky své moči jsem si vedl po poměrně dlouhou dobu. Množství vyučované moči je 80-90% objemu, který denně vypiji. K vylučování pevné hmoty dochází velmi málo: jednou týdně přibližně v množství vyprodukovaném králíkem. Dochází k tomu pravděpodobně z toho důvodu, že buňky jsou uvolňovány povrchem střev a možná proto, že tělo hromadí určité množství vlákniny obsažené v ovocných džusech. Během deset dnů trvající vědecké studie, během které jsem nejprve pil ředěný čaj a později pouze minerální vodu, k vylučování stolicí nedocházelo vůbec. Má střeva byla opakovaně pozorována pod rentgenem a ukázala se jako zcela prázdná.

Pokud jde o trávicí orgány jako žaludek, střeva, jítra, žlučník a tak dále, ukázalo se, že nedochází k žádné regresi. Pozorování také ukázala, že nedochází k žádné degeneraci. Je naopak známo, že u lídí, kteřé drží půst, dochází po nějaké době k regresi, nejspíše z nedostatku výživy, která má za následek určitý druh 'sebe-trávení', 'sebe-kanibalismu', které v konečné fázi končí smrtí.

Při výživě ze světla toto probíhá zásadně odlišně. Svůj každodenní stav pociťuji jako stav 'pozastavení' těchto funkcí. Přestože neaktivní, zůstává ceý systém neporušený. Jediným vysvětlením může být, že orgány nepřestávají být vyživovány - pouze jiným způsobem. To také potvrdily výsledky všech laboratorních pozorování. Nebyla zaznamenána žádná nedostatečnost. Pociťuji a prožívám tento stav stejně jako jsem se cítil dříve v období mezi jídly nebo po dokončení trávení.

Otázka: Dokázal byste dnes sníst porci špaget, kdybyste na ně dostal chuť?

Jsem přesvědčen, že bych kdykoli dokázal začal znovu jíst. Jak jsem zmínil, cítím svoje tělo a zvláště orgány trávicího traktu jako jsem je cítíl dříve mezi jednotlivými chody, když jsem ještě jedl. Myslím si, že orgány jsou v režimu učitého druhu odpočinku ze kterého dokáží reagovat a fungovat jako dříve.

Otázka: Uvedl jste, že když jste začínal přecházet na breathariánství, měl jste spíše nadváhu, zatímco dnes je vaše váha stabilizovaná. Je pravidlem, že všichni lidé, kteří se o to pokusí, musí ztratit váhu?

Zdá se, že lidé ztratí váhu téměř pokaždé během prvního týdne 21 denního procesu. O kolik kilogramů, to je proměnlivé a závisí to pravděpodobně na tom, kolik mají nadváhu nebo podváhu. Setkal jsem se s lidmi, kteří měli zjevně podváhu, ale i tak ztratili během prvního týdne 4-5 kilogramů. Později se to vyrovnalo.

Otázka: Jste si vědom toho, že jste vyživován ze světla?

Když započítám svůj pocit pohody ke skutečnosti, že jsem vyživován ze světla, pak mohu říci, že jsem si toho vědom, ale ne ve smyslu, že bych najednou dostal pocit: Nyní potřebuji trochu světla nebo více potravy ze světla. Proces příjmu energie a proces látkové výměny se zdá vyrovnaný a když se aktivuje v době, kdy je potřeba, potom tak jemně, že si toho osobně nejsem vědom.

Pozn. redakce: Rozhovor bude mít pokračování

  • Like 1
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se
×
×
  • Vytvořit...